Agremiar-se

El comerç en general actualment està experimentant canvis importants com a conseqüència de diferents factors que canvien ràpidament les normes del joc: la incidència del turisme, els nou formats de vende inclòs Internet, o el comerç il·legal.

Dins d’aquest entorn, és obvia la importància de comptar amb una plataforma potent que ens representi de manera adequada i des d’on els integrants del nostre sector puguem defensar els nostres interessos legítims que ens ajudin a garantir el futur dels nostres negocis.

  • Plataforma sectorial de referència del sector tèxtil > Funció representativa i institucional
  • Grup de pressió en defensa dels interessos globals del sector tèxtil > Funció de Lobby
  • Entitat que fomenta les relacions i solidaritat professional > Funció cohesionadora
  • Entitat de visualització i dinamització del sector tèxtil i de difusió de la seva activitat. Borsa de treball > Funció dinamitzadora i de promoció
  • Entitat de suport i assessorament des de les petites botigues fins al gran comerç > Funció de suport i acompanyament
  • Plataforma centralitzadora de serveis que beneficien de forma transversal a qualsevol negoci tèxtil a preus avantatjosos > Funció facilitadora de serveis
  • Fòrum d’intercanvi, debat i aglutinador de la informació del sector > Funció informativa i difusora
  • Suport en la formació en matèries específiques per millorar la competitivitat > Funció formativa

Comença  a gaudir dels avantatges de formar-ne part

acord-gremitex