Àrees de treball

Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil s’estructura organitzativament en àrees de treball.

  • Àrea Institucional

    És l’àrea d’acció del tèxtil que s’ocupa de l’organització interna, de defensar els interessos del sector i dels agremiats i que dissenya i implementa els programes transversals del gremi. Cal destacar la tasca de negociació del conveni col·lectiu. Periòdicament es constitueix una comissió per analitzar i consensuar un criteri comú del gremi en relació al conveni col·lectiu del sector per defensar-lo respecte els altres actors implicats.

La resta d’àrees de treball, que s’organitzen en comissions, estan  relacionades amb els àmbits bàsics d’actuació dins les quals queden integrats els principals serveis que ofereix com a associació, i que responen a una visió multidisciplinar:

jordi-roset-5