Funcions

Les principals funcions del gremi tèxtil a Catalunya i Barcelona són:

 • Funció representativa i institucional

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil és una veritable plataforma sectorial visible que ens representa a tots; des de les petites botigues fins al gran comerç tèxtil a Barcelona i Catalunya.. Fa sentir la nostra veu davant les administracions, les centrals sindicals, els organismes empresarials i d’altres entitats públiques i privades.

 • Funció de lobby

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil està sempre disposat a intervenir en defensa dels interessos generals del sector tèxtil com a lobby o grup de pressió de referència enfront de les disposicions que afecten al col·lectiu. Alguns temes clau en què la seva intervenció ha estat determinant és en la negociació del conveni col·lectiu, així com en el debat del calendari i horari d’obertura. També proposa l’establiment de mesures contra la competència deslleial, lluitant contra fenòmens molt perjudicials pel sector com és la venda il·legal (fenomen del top manta), entre altres aspectes importants pels agremiats.

 • Funció cohesionadora

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil fomenta les relacions entre els membres del sector tèxtil i desenvolupa mecanismes de solidaritat i cooperació. És el lloc de trobada on l’agremiat pot aportar els seus problemes, suggeriments i queixes per tractar de solucionar els problemes, fent una pressió comú.

 • Funció dinamitzadora i de promoció

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil actua com a entitat de visualització i dinamització del sector tèxtil i de difusió de la seva activitat, tot endegant campanyes de promoció. També contribueix a la creació de llocs de treball i riquesa econòmica posant en marxa una Borsa de treball.

 • Funció de suport i acompanyament

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil dóna suport i assessorament des de les petites botigues fins al gran comerç en totes les matèries que li preocupen, assistint-lo davant qualsevol problema o dubte.

 • Funció facilitadora de serveis

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil ofereix tot un seguit de serveis que beneficien de forma transversal a tot el sector, així com també els facilita als negocis a nivell particular amb preus avantatjosos. Gràcies a les economies d’escala que proporcionen una més gran capacitat de compra i negociació, podrem gaudir d’altres beneficis des de l’assessorament puntual fins a l’execució integral en diferents àmbits.

 • Funció informativa i difusora

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil dóna una informació complerta de l’actualitat del comerç tèxtil i la sastreria a Barcelona i Catalunya, facilitant la dinamització de les nostres activitats i l’actualització contínua del nostre sector tèxtil.

 • Funció Formativa

  Gremitex, Gremi del Comerç Tèxtil dóna suport en la formació en matèries específiques per millorar la competitivitat i la gestió de qualsevol negoci tèxtil.