favicon-icono-gremitex-noticia

Evolució sector 2017

FEBRER 2018

L’Enquesta sobre la salut del comerç (ESCO) que fa ESCODI (Escola Universitària del Comerç) confirma que:

L’estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda durant quatre anys, tot i el fre i la
lleugera caiguda dels últims mesos. Per tercer any consecutiu, trobem que hi ha més comerços que incrementen
vendes i beneficis que no pas que en perden, i que el gruix del comerç català manté posicions. Tot i això, també es
manté un fons permanent del sector que no percep cap millora.
L’enquesta també explica que:
• Durant el 2017, es frena el ritme de vendes i hi ha més obertures, però amb menys marges comercials encara que el
69% està igual o millor que l’any anterior.

• El 47% dels enquestats han obert noves botigues, una dada que mostra el dinamisme del sector.

• Campanya Nadal 2017: La desestacionalització de les rebaixes ha afectat les vendes que s’han mantingut o crescut
(65%), però, en canvi, el benefici ha caigut per al 40% dels enquestats.

• Els ànims per comprar dels clients han baixat, i l’índex de comerciants que percebien que els ànims estaven millor ha
passat del 40% al 17% en l’edició actual.

• El 77% dels comerciants als quals han baixat les vendes a la tardor de 2017 perceben que el focus d’atenció en el
procés d’independència de Catalunya ha estat el principal factor, seguit de les eleccions del 21-D i de la calor que va fer
a l’octubre i el novembre.

• El Black Friday es consolida: És l’any en què més comerciants l’han seguit, i ja s’ha arribat al 75% dels enquestats que
l’apliquen. El 42% d’aquests creuen que ha afectat negativament les vendes de Nadal.

• Les rebaixes d’hivern perden força: Tal com s’ha vist en les edicions anteriors, per la seva desestacionalització, aquest
format de venda va perdent força. Al 34% els han baixat les vendes i només han crescut per al 14%.

• Només el 48% dels enquestats inicien les rebaixes en la data estipulada.

Més info a : https://www.escodi.com/esco-2018-black-friday-mort-rebaixes-canvien-la-dinamica/

Font: ESCODI