favicon-icono-gremitex-noticia

El preu del tèxtil perd pes en el càlcul de l’IPC

 

El vestit i el calçat tindrán un pes del 6,7% a l’Índex de preus al Consum (IPC) al llarg de l’any 2017, un 11,3% menys que durant l’any passat, segons un recàlcul del preu que tenen els diferents productes a la cistella de la compra. Aquest canvi de ponderació és l’adaptació real períodica per tal que respongui al màxim a les pautes de consum de les llars. La principal font que s’utilitza per aconseguir la informació és l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) que es dirigeix a les famílies i llars, que proporciona dades sobre la despesa real en bens i serveis, així com pel que fa  a l‘estructura de consum.