favicon-icono-gremitex-noticia

Gremitex elabora un Pla estratègic

NOVEMBRE 2017

S’ha fet un document que té per objectiu establir les bases per consolidar el Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria com a referent en el sector.

Planteja diverses propostes amb l’objectiu de consolidar el lideratge comercial del sector a Catalunya. Tot plegat es vol dur a terme entre els pròxims dos anys.

El pla es defineix i periodifica en un horitzó temporal curt, a un any vista (prorrogable a dos segons projectes), si bé moltes de les mesures incloses tenen caràcter i vocació de continuïtat en el temps.
El pla s’estructura en 4 objectius estratègics que s’han definit per al comerç tèxtil.
Els objectius es desglossen a través de 10 programes que agrupen totes les propostes en un mateix camp d’actuació.
Al seu torn, cada programa se segmenta en un conjunt de 24 accions que tenen un destí comú o un objectiu compartit.
D’aquesta manera, cada acció respon a un objectiu i una finalitat específica, i constitueix en si mateixa un pla d’acció concret, amb un pressupost i calendaris associats.

 

Es defineixen els 4 objectius següents, que emmarquen cadascú d’ells una sèrie de programes
1. Representació i lobby de referència del sector de comerç tèxtil i dels seus agremiats
1.1 Comunicació Interna
1.2 Comunicació Externa
1.3 Fomentar relació i implicació amb l’administració
1.4 Liderar relacions agents vinculats al sector comerç tèxtil
2. Promoció i dinamització del sector comerç tèxtil
2.1 Foment interacció agremiats
2.2 Desenvolupament campanyes de promoció que generin valor al agremiat
3. Oferta competitiva de serveis pels agremiats
3.1. Generar valor a través de serveis i avantatges professionals i personals
3.2. Incentivar Formació especialista del sector
4. Increment agremiats
4.1. Establir política comercial
4.2. Satisfacció agremiat