En els darrers anys s’ha experimentat un decreixement dels negocis de venda majorista de roba i altres productes tèxtils que regenten principalment comerciants d’origen xinès a l’anomenat «chinatown» de Barcelona, al voltant del carrer Trafalgar, Ronda Sant Pere i el barri de Fort Pienc, a l’Eixample dreta. El fenomen d’implantació d’aquest tipus de negocis en aquesta zona va començar fa uns vint anys, cap al 1997, però ara s’està traslladant a un polígon industrial de Badalona on es concentra gran part del volum d’aquest negoci majorista. Aquests empresaris troben més facilitats pel que fa als accessos, espai i capacitats de càrrega i descàrrega en aquesta nova ubicació. El fenomen de la «chinatown» barcelonina era criticat al principi per la qualitat i el preu dels productes, que els comerciants locals consideraven que era competència deslleial. Ara han quedat més de 50 locals buits en aquesta àrea de la ciutat que s’està reinventant tot acollint nous negocis orientats cap als serveis i la restauració. Alguns veïns, però, temen que hi hagi una desertització econòmica d’aquestes àrees.